אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

All Enquiries

 Pre-Sales Questions

Any questions regarding our services.

 Dedicated Game

For custom dedicated game server orders.

 Custom Quote

Request a quote for your custom requirement

 FREE Trials

Want to try before you buy? Let us know what you plan on ordering and we can assign the same spec for free as a trial.

 Affiliation Payouts

Withdraw money from your affiliation account to bank / PayPal